ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД

СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД обработва лични данни с цел осигуряване на точно и бързо предоставяне на своите услуги и оказването на съдействие на своите клиенти.

Процесът по обработване на личните данни, предоставени на СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД, се извършва в съответствие с приложимото законодателство. Защитата и сигурността на личните данни заемат важно място в дейността на СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД. По-долу можете да се запознаете с единната политика на СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД в областта на защитата на личните данни

 

Защита на личните данни в СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД

СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД уважава Вашата лична неприкосновеност. СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД събира, съхранява, използва и обработва  лични данни единствено, доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му при спазване на приложимите законови изисквания.

Обработваме Вашите данни законосъобразно, като целта ни е да ги използваме за осигуряване и разширяване на търговските ни взаимоотношения с Вас, например:

– да можем да Ви осигурим информация относно нашите услуги;

-да Ви запознаем с развитието на нашето дружество и разширяването на гамата от предлагани услуги.

Ние ще поискаме Вашето съгласие преди изпращане на електронни съобщения с информация за нашите услуги. 

Единствените случаи, в които в съответствие със законовите изисквания, предоставяме лични данни към трети обработващи от наше име, са такива, при които тези лица са се задължили да спазват стриктно нашата политика и инструкции за обработване и защита на личните данни. Поради това доставчиците на услуги, които извършват дейност от името на СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД, са договорно задължени от нас да спазват правните норми за защита на личните данни.

Обработването на лични данни само и единствено в степен, която е строго необходима и пропорционална на целите на гарантирането на мрежовата и информационната сигурност, от страна на публични органи, специализирани екипи за незабавно реагиране при инциденти със сигурността на данните, доставчици на мрежи и услуги за електронни съобщения, както и доставчици на технологии и услуги за сигурност, представлява законен интерес на СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД като администратор на данни.

           Вие имате право да се свържете писмено с СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД на адрес гр.София, район Триадица, ул. Нишава №103, ап.19 във всеки един момент, удостоверявайки своята самоличност, с цел да изискате информация дали СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД съхранява и обработва Ваши лични данни и съответно какви са те, откъде са получени, за какви цели се използват, на кого се предоставят или могат да се предоставят, както и съответно да поискате същите да бъдат коригирани или заличени. Нашата цел е да осигурим максимална степен на сигурност и защитата на личните Ви данни.

 

Сигурност

             СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

 

Използване на Вашите данни.

Каква информация за Вас съхранява СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД? За какво използваме Вашите данни? Срок на обработка на информацията.

СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД се нуждае единствено от точно определени данни. Тази информация ни е нужна с цел осигуряване на услуги, отговаряне на Вашите запитвания, подпомагането Ви при технически проблеми или при желание от Ваша страна, за връзка с Вас. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите договорни или преддоговорни задължения спрямо Вас. За гореизброените дейности от Вас може да се изиска предоставянето на следните данни: име, адрес, електронен пощенски адрес (email адрес), телефонен номер и др.

Вашите данни ще се третират конфиденциално и ще се съхраняват и използват единствено за общите цели, описани по-долу, или за други цели в съответствие с приложимите законови норми:

  • Обработка на Ваши поръчки за услуги.
  • Осъществяване на връзка с Вас във връзка с отговор на Ваши запитвания.
  • Предоставяне на информация за услуги на СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД чрез изпращане на търговски съобщения във формата на електронни бюлетини.

             Обработваме личните Ви данни само в законоустановените срокове, а ако такива не са налице – до постигане на целта, за която се обработват данните. Гласовите записи /записи на разговори/ се изтриват в 30-дневен срок от записа.

            

 

Кога СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД предоставя Вашите лични данни?

 

При управление на процесите в дружеството ние не предоставяме данни на трети лица, с изключение на:

–доставчика на платежни услуги (банка, PayPal, ePay),

– куриерска фирма,

– нашето счетоводство,

– телеком оператори,

– телеком фирма-подизпълнител на СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД

 Тези данни се предоставят в обем, сведен до единствено необходимите, за да Ви се изпълни желаната от Вас услуга.

При незавършена поръчка изтриваме въведените по нея данни. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, параграф 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството 10-годишен срок.

Единствено и само след получаване на Вашето изрично съгласие за всеки конкретен повод по отношение на обработването, извършвано от името на СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД, Вашите данни могат  да бъдат предоставяни на куриерски фирми, които действат като обработващи личните данни лица от името на СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД, съгласно всички приложими законови норми за защита на личните данни.

 Предоставянето на тази информация има единствено и само за цел:

  • изпълнение на поръчките, в това число физическа доставка на поръчаните артикули;
  • изготвянето на последващи маркетингови и рекламни кампании, в това число за обработване за целите на директния маркетинг от СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД.

СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД може да разкрие и предостави Вашата лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД.

СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД може да предостави личните Ви данни на трети лица, доколкото това е позволено от приложимия закон, и ако това предоставяне е нужно за изпълнение на договор или при положение, че сте дали съгласие за такова предоставяне.

С настоящето Ви информираме, че имате право да възразите срещу и/или да откажете използването на Вашите лични данни по гореописания начин, както и предоставянето им на трети лица. Възражение и/или отказ може да направите с уведомление за Вашето желание в свободен текст на имейл *ossn@ossn.bg  или на адрес гр.София, район Триадица, ул. Нишава №103, ап.19   Имате право на достъп по всяко време до вашите лични, както и да поискате да бъдат извършвани промени в тях.

 

Бисквитки

За да направим посещението на нашата страница атрактивно и за да бъде възможно използването на определени функции, ние използваме така наречените „бисквитки“. Те служат за това, да направим нашата страница по-достъпна, по-ефективна, както и по-сигурна за клиентите и да улесним управлението на нашата платформа. Тук става въпрос за малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство (компютър, лаптоп, телефон, таблет и др.). Някои от използваните от нас бисквитки се изтриват веднага след като напуснете браузъра, т.е. веднага след затваряне на Вашия браузър (така наречените Сесийни бисквитки). Други бисквитки остават на Вашето устройство за срок от 30 дни и позволяват на нас или наш партньор да разпознаят Вашия браузър при следващо посещение на нашата страница (постоянни бисквитки). Използването на бисквитки е възможно само с Вашето изрично съгласие.

Ние използваме бисквитки също, за да разберем как точно се използва нашия сайт и какво можем да подобрим в негово управление. Бисквитките ни помагат например да определим, дали дадена страница от нашия сайт е била посетена вече. Бисквитките ни позволяват също да разберем, дали сте посещавали нашата страница преди, или сте нов посетител. Освен това използваме бисквитки, за да подобряваме нашата реклама.          Често бисквитките се ползват, за да показват важна за посетителите информация, за да подобряват резултатите от дадена кампания или за да предотвратят многократно показване на една и съща информация на даден посетител. Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на нашия сайт. Ценим личната неприкосновеност на потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение. С последния имаме договор за обработка на лични данни.

Бисквитките, които ние използваме, в никакъв случай не съхраняват лични данни или персонална информация.

              Във всеки един момент може да оттеглите съгласието си за съхраняване на бисквитки, както и да ги изтриете. Всички съвременни браузъри предоставят възможност да спрете съхраняването на бисквитки като за целта може да направите съответните настройки в браузъра. Премахването на бисквитки обаче може да преустанови възможността да ползвате някои функционалности на сайта ни.

 

Facebook-Pixel (Facebook-пиксел)

Нашата уеб страница използва Facebook-пиксел.

Facebook-пикселът е HTML код на нашата уеб страница, който ни позволява да задаваме, измерваме и оптимизираме аудитория при провеждането на маркетингови кампании.

Facebook-пикселът измерва реализациите на различните устройства, позволява автоматично създаване на целеви групи от посетители на сайта, както и повторно насочване и създаване на динамични реклами.

Чрез Facebook-пиксела не събираме лична информация директно, а вместо това използваме наличната информация за потребителя с цел повторно насочване към нашата уеб страница при сърфирането му в интернет. При това действие обаче ние не знаем персонална информация за конкретния потребител – например кой е потребителят, тъй като данните са криптирани.

 

            Уведомления по електронна поща, запитвания

Ако пожелаете, ще Ви изпращаме под формата на електронен бюлетин информация относно нашите услуги или ще насочваме вниманието Ви към специални оферти, които могат да Ви бъдат интересни. Тази информация може да съдържа справки относно специални оферти и нови услуги. Ако вече не проявявате интерес към получаване на подобна информация от нас, можете да се откажете от получаването на електронния бюлетин във всеки един момент.

 

Как предпазваме Вашите лични данни?

Ако заявите получаване на електронния ни бюлетин, Вашите лични данни се изпращат към нас. За да ги защитим от неправомерен достъп, ние ги криптираме, използвайки технологията за сигурен пренос на данни.    Той се използва винаги, когато се предават чувствителни данни, които клиентите изпращат на наш фирмен сървър през Интернет. Осигуряваме защитата на информацията по три начина:

  • предаваните данни се криптират.
  •   осигурява се  връщането на формуляра с данните само и единствено на сървъра, който първоначално го е изпратил.
  •   проверка дали данните са пълни и непроменени в момента, в който достигнат съответния получател.

Въпреки това ние не носим отговорност за вреди, произтичащи от печатни и други технически грешки, загубени или повредени записи на данни при преноса на данните, свързани с мрежови, хардуерни или софтуерни проблеми или вследствие от осъществен неправомерен достъп до нашата база данни, въпреки прилаганите мерки за сигурност.

Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър/мейлинг по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: *ossn@ossn.bg Веднага ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър/мейлинг.

 

Права и обратна връзка.

Вашите права

В съответствие с приложимите законови изисквания за защита на личните данни Вие имате право на достъп във връзка с личните Ви данни, които се обработват от нас. При писмено заявление от Ваша страна и в рамките на законоустановения срок, ние ще Ви предоставим информация относно вида и източника на Вашите лични данни, които се обработват, целта на тяхното обработване, както и евентуалните им получатели. Писменото заявление може да бъде отправено лично от Вас или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно на посочените по-долу адреси, по електронен път – подписано с квалифициран електронен подпис или по пощата. При отправяне на Вашето заявление по пощата е необходимо същото да бъде с нотариална заверка на подписа, която ще ни позволи да потвърдим самоличността Ви и да защитим Вашите лични данни от неправомерен достъп от страна на трети лица. Въз основа на писмено заявление и в рамките на законоустановения срок от получаването му, ние ще коригираме, изтрием и/или блокираме всякаква Ваша лична информация, така че да е невъзможно по-нататъшното й обработване, в случай че тази информация се окаже фактически неправилна, непълна или ако се окаже, че обработването й не отговаря на изискванията на закона.

             Вие имате правото да възразите срещу и да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, както и да бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за такива цели, като в такъв случай имате възможност и да възразите срещу такова разкриване или използване. Към настоящия момент СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД не планира подобно разкриване на лични данни.

 

Адрес за контакт и упражняване на правата, описани по-горе:

гр.София, район Триадица, ул. Нишава №103, ап.19

E-mail: *ossn@ossn.bg

 

Декларация за отговорност

Възможно е нашите предложения да съдържат линкове (електронни препратки) към Интернет страници на трети лица, върху чието съдържание СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД няма контрол. Вследствие на това ние не носим отговорност за съдържание, предоставено от подобни трети лица. Единствено администраторът или собственикът на съответната Интернет страница отговаря за съдържанието или оформлението й.  

          * Компютърният термин електронна препратка (линк) означава връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. Ако сте в някой уебсайт, кликването с мишка върху линк зарежда друга Интернет страница в уеб браузъра Ви. Цялата структура на Интернет се базира на линкове. Линкът може да бъде разпознат в рамките на уеб браузъра по това, че курсорът се променя от стрелка на ръка, когато преминавате с мишката върху него. Целта на линковете е да опростят навигацията в Интернет и да предоставят връзки към допълнителна информация по достъпен начин.

 

Промени в правилата за защита на личните данни

Правилата на СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени. При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в своя уебсайт и Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите ще започнат да се прилагат от СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД при обработване на личните Ви данни. Ако в този срок не заявите, че приемате промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации  за електронни бюлетини и др. под., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.

 

Връзка със СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД

Ако имате въпроси или предложения  по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение на следния електронен адрес с тема “Защита на личните данни”: *ossn@ossn.bg или чрез писмо на пощенски адрес: гр.София, район Триадица, ул. Нишава №103, ап.19

 

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни. Имате право да обжалвате действия и актове на СМАРТ ФОН БЪЛГАРИЯ ООД, като администратор на лични данни, и по съдебен ред, ако прецените че са Ви нарушени правата по Регламент 2016/679 и по Закона за защита на личните данни.