Дигитален IVR

Дигитален Кол център

What is Digital IVR?

Дигиталният Кол център, част от ОСС/ ОССН услугата предоставя уникални функционалности за управление и анализ на позвъняванията от клиенти и насочването им към „точния“ служител от фирмата. Предлагаме много възможности, част от които

  1. Насочване на позвъняванията към различни служители в зависимост от работното време и място, ден от седмицата или причина за обаждането.
  2. Пренасочване на позвъняването към друг служител в случай, че първия е зает или не отговаря (в рамките на 15 секунди, например)
  3. Запис на позвъняванията за анализ и контрол на качеството на обслужване. И т.н.

Цялата информация се съхранява на защитени сървъри. Достъп до информацията имат оторизираните клиенти, чрез акаунт и парола.

Как работи Дигиталния Кол център?

Когато клиент набере звезда номера (ХХХХ) той се свързва с гласова интерактивна платформа. Съобщенията, които клиентът чува се изготвят специално за фирмата собственик на номера, по нейна поръчка и съдържание. На клиента се предоставя възможност да избере опция от менюто, която да отговаря на неговото търсене по отношение на проблематика или служител. Клиентът може да избере която опция пожелае или да изчака включването на оператор. Броят на опциите и текстовете зависят от решението на бизнеса и могат да бъдат променяни по заявка от фирмата, когато работата го налага. Платформата е „гъвкава“ и позволява да се приложи структура на Кол центъра, която отговаря на нуждите на конкретния бизнес.

Фирмата със ОССН/ звезда номер има онлайн достъп до своя акаунт в платформата за да може в реално време да извършва мониторинг и анализ на позвъняванията и разговорите, като например

  1. Как се отговаря на позвъняванията;
  2. Колко голям е трафика на позвъняванията;
  3. Колко продължителни са позвъняванията;

Цялата информация за акаунта в Дигиталния Кол център може да бъде „свалена“ и запаметена за архивиране.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Дигиталният IVR/ Кол център се създава според изискванията на фирмата. Изгражда се структура, която е най-подходяща за конкретния бизнес.

Няма ограничение на броя телефонни линии, които да бъдат обслужвани от Дигиталния Кол център.

Менюто на Дигиталния Кол център е адаптивно към нуждите на бизнеса. Гласовите съобщения се записват отделно за всеки номер/ фирма за да отразяват напълно спецификите.

Позвъняванията може да се записват и съхраняват до 90 дни. Записите могат да бъдат „свалени“ и архивирани.

Огромно количество данни са налични за анализ на клиентските позвънявания, което позволява по-добро и ефективно планиране на бизнеса и обслужването.

Всяка фирма има онлайн достъп до цялата информация за звезда номера.

Дигиталния Кол център се намира в „облака“ и се достъпва с клиентки профил и парола.

НЕ ОТКРИВАТЕ ОТГОВОР НА ВАШИЯ ВЪПРОС?

One Smart Star Number®

Get Your Number Today!